TEENUSED

Things we love doing

BIM JUHTIMINE

BIM tegevuskavade, eesmärkide ja standardite ülesse seadmine.

BIM meeskkonna juhtimine.

Modeleerimisprotsesside kavandamine ja rakendamine.

BIM mudeli ja protsesside juhtimine ning optimiseerimine.

Kvaliteedi kontrollimine ja tõstmine.

Projektiinfo haldamine.

BIM KOORDINATSIOON

Vastuolude kontrolli läbiviimine ja raporteerimine

Probleemide lahendamine.

Muudatuste juhtimine.

Tiimi nõustamine ja abistamine.

AUTOMATISEERIMINE

Visuaalsete skriptide loomine.

Autodesk Dynamo tarkvara rakendamine.

Mudeldamise protsessi efektiivsemaks muutmine.

Uudsete lahenduste tutvustamine.

Generatiivne disain.

BIM TUGI

BIM konsultatsioon.

Meie kogemuse ja know-how jagamine.

Tarkvara tugi.

Koolituste korraldamine.

MODELLEERIMINE & VISUALISEERIMINE

BIM mudelite loomine, analüüsimine.

Eriosamudelite koostamine 2D jooniste põhjal.

Fotorealistlike visualiseeringute ja animatsioonide loomine.

VR mudelite koostamine.